RR Donnelley stänger katalogtryckeri i England

Vid årsskiftet stänger man tryckeriet i Flaxby som startaret så sent som år 2000. Man har tryckt i huvudsak telefonkataloger men också andra typer av kataloger, bland annat för modefirman Avon. 200 anställda påverkas skriver Printweek.