Sänkt moms på digitala tidningar och böcker

Riksdagen antog igår Skatteutskottet yttrande som bland annat säger att ”det är innehållet som ska vara avgörande och inte publiceringsformatet eller distributionsformen.” Om ett par år kan den nya momsen bli verklighet och då bli 6 procent precis som för tryckta tidningar och böcker.