RHP bjuder in till ännu en nätverksträff innan Education Day

Efter succén i januari kör nu Rådet för Hållbar produktmedia ännu en nätverksträff, den här gången i Stockholm, på förmiddagen den 12 mars innan Education Day drar igång. Nätverksträffen hålls i New Waves lokaler på Barnhusgatan 16, med start 09:30 och håller på fram till 12:00.

Temat för träffen är: Produktmedia – ett hållbart media och i inbjuden skriver RHP så här:

Tänk dig bilden av produktmedia som ett media med hög status, som får stor plats i marknadsbudgeten, beslutas om på strategisk nivå och självklart är ett hållbart media.

Handen på hjärtat, bilden av produktmedia ser lite annorlunda ut idag. Men hur kan vi höja produktmedias status och samtidigt verka för att våra leveranser blir mer hållbara. Frågorna hänger ihop och vad kan vi göra idag för att göra vårt media mer attraktivt och hållbart?

Det är temat för RHPs andra Nätverksträff. Vi kommer diskutera temat i grupper i två pass, första passet konkretiserar vi dagens problemformuleringar och därefter tar vi under andra passet fram förslag på konkreta lösningar vi i branschen kan börja arbeta med idag.

Du hittar mer information och anmäler dig här.

Annons