Renault omorganiserar marknadsorganisationen

Den tidigare gemensamma marknadsavdelning för Sverige och Danmark delas upp. Den svenska verksamheten inom reklam, CRM, PR och event sköts därmed helt från Sverige. Förre reklamchefen Lars Höglin blir chef för avdelningen.