Reklamskatten för dagstidningar ska avvecklas … igen

I budgetpropositioen som kom i veckan presenteras en plan för avvecklandet av reklamskatten som fortfarande finns kvar för dagstidningar. Det var 13 år sedan som ett riksdagsbeslut togs om avvecklingen som nu enligt förslaget ska ske stegvis fram till 2019. (Källa: tu.se)