Reklamlogistik blir Reklog

Företaget Reklamlogistik, som är en del av Svensk Direktreklam (SDR), har bytt namn till Reklog. Man beskriver själv sina tjänster så här: Säkra och effektiva logistiklösningar med lagring, packning och distribution.