Regeringen vill påskynda bredbandsutbyggnaden på landsbygden

495 miljoner kronor anslås därför i höstbudgeten. ”Genom satsningen kan bredbandsutbyggnaden fortsätta även i områden där det inte är lönsamt för marknadsaktörerna att bygga ut”, säger IT-minister Anna-Karin Hatt.