Quad/Graphics slutför köpet av Vertis

I oktober gick Vertis i konkurs (Chapter 11) och Quad ingick ett avtal om att köpa bolaget. Nu är allt klart och Quad får tillgång till 1,1 miljarder dollar i omsättning som man tror sig kunna behålla.