Produktionsbyrån C2 är en ”Creative Production Studio”

”Marknaden ställer nya krav på att kunna integrera flera olika discipliner, att utnyttja verktyg som fungerar i flera olika medier, att dela kompetenser och att samarbeta mer” säger Eric Francia, en av delägarna i en intervju.