Printeliten i Örebro

gav 16 procents marginal i sitt förkortade räkenskapsår (för att anpassa sig till sin ägare Printeliten i Sverige som även har verksamhet i Falun och Borlänge.) www.printeliten.se
O: 4,3 (6) R: 0,7 (0,3) M: 16% A: 6 (7)
År: 2010 dec

 

Annons