Presstek säljer sin första stora DI-press på den här sidan Atlanten

Pressen som har inbygd CTP vid varje tryckverk lanserades i 50×70-format på Ipex förra året. Första installationen utanför USA/Asien görs i Afrika, Elfenbenskusten, på företaget Graphicolor.