Posten Åland köper andra förpackningsmaskin av Bong

Posten Åland har ett komplett supply-chain management för ett 40-tal e-handelsföretag och den nya maskinen utökar kapaciteten inom förpackning ytterligare.