Plockmatic och Morgana omorganiserar

Plockmatic, som köpte Morgana 2013, gör en intern omorganisering och skapar två nya affärsområden – Offline och Inline – rapporterar Genesisnews.

Av Kjetil Fless, Mediamonitor

Ray Hillhouse, som idag är sälj- och marknadschef för Morgana blir ansvarig för enheten Offline Business. Han kommer också att leda serviceorganisationen för bolaget och dess återförsäljare i Skandinavien.

Scott Russell ska leda en enhet i Stockholm som arbetar med inline-lösningar och postlösningar.

Quen Baum, som är vd för Morgana, tar över ansvaret för affärsuteckling.

Fördubbling av omsättningen

Jan Marstorp, vd för Plockmatic, säger i samband med förändringarna:

– Efter att Morgana kom in i vår organisation har vi fördubblat omsättningen i Plockmatic-gruppen. Vi behövde denna nya struktur för att förstå betydelsen av offline-området i våra övergripande tillväxtplaner.

Försäljningen för Morgana i Storbritannien ökade med 20 procent under 2014. En stor del av denna tillväxt kommer från den nya serien av maskiner som produceras moderbolaget Plockmatic i Sverige.

Källa: Genesisnews

Annons