Överklagar tingsrättens handläggning kring momsstämningar

Nyköpings tingsrätt har vilandeförklarat flera av stämningarna mot Sörmlands Grafiska ”i väntan på pågående skatteprocesser” skriver Medievärlden på sin webbplats. Flera av besluten är nu överklagade till hovrätten.