Océ minskade sina CO2-utsläpp med 13% under 2011

I hållbarhetsrapporten för 2011 beskrivs arbetet med att minska företagets miljöpåverkan.