Nytt matmagasin till offentlig sektor från Aller

Mat & Vänner, ett dotterbolag till Aller media ger ut magasinet som ska komma ut med sex nummer om året. Det vänder sig till politker, kostchefer, kökspersonal, upphandlare, livsmedelsföretag och vårdpersonal.