Uppdaterar magasin från AMFs fastighetsbolag

Aller-ägda byrån Make Your Mark har uppdraget att skapa tidningen som kommer med fyra nummer per år. Fastighetsbolaget är helägt dotterbolag till pensionsföretaget AMF.