Nytt intiativ ska få bukt med industriplasten

Unplash

Svensk industri använder stora mängder förpackningar av plast som oftast används en enda gång och sedan förbränns. IVL Svenska miljöinstitutet leder ett projekt där forskare och företag samverkar för att finna ett sätt att öka återvinningen. Det handlar om både teknik och politik.

– Projektet bidrar till både ekonomiska och klimatmässiga vinster. Industrin vinner på att de slipper elda upp stora värden efter en enda användning och den ökade återvinningen av plast minskar de klimatpåverkande utsläppen, säger projektledaren Erik Perzon på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I Sverige säljs över 200.000 ton plastförpackningar varje år, men endast runt 16 procent återvinns till nytt material. Förbränningen av plastförpackningar i Sverige släpper ut cirka 1 miljon ton koldioxidekvivalenter varje år – lika mycket som en tiondel av personbilstrafiken.

Till skillnad från konsumentområdet, där det finns etablerade insamlings- och återvinningssystem, samlas verksamhetsförpackningar i business-to-business in utan samordning. Detta trots att de ofta är mer homogena och mindre kontaminerade än hushållens förpackningar, och därför särskilt lämpliga att materialåtervinna.

– Det är viktigt att återvinningen sker på ett sådant sätt att materialet kan användas gång på gång i likvärdiga produkter, vilket i dag inte är fallet, säger Erik Perzon.

Projektet arbetar med ett helhetsperspektiv för att förnya hela systemet. Det ska utveckla tekniker och affärsmodeller, bedöma hur hållbara lösningarna är samt påverka regelverk och lagstiftning.

I projektet, som har namnet Sluta cirkeln för industriell plast, deltar en bred uppslutning av tillverkare, avfallshanterare, forskare med flera. Det pågår till januari 2023, enligt ett pressmeddelande, och är till lika delar finansierat av Vinnova och de deltagande industriaktörerna.

Annons