Nytt gratismagasin i Stockholm

Totally Stockholm trycks i 40 000 exemplar och distribueras via hotell och restauranger en gång per månad.