NyTeknik skriver om Pressgrannars nya tidningstryckeri i Linköping

Den nya anläggningen i Linköping togs i full drift i december förra året och har redan lett till att Pressgrannar har fått en handfull nya kunder, bland annat Expressen och Ny Teknik. Pressgrannar är ett helägt dotterbolag i NTM-koncernen.