Nyföretagarcentrum köper trycksaker i molnet

”Vi har sparat massor av pengar genom att flytta tryckningen till nätet” säger Johan Tamm, Web & IT på NyföretagarCentrumNyföretagarCentrum använder Gelato Cloud med mallar i Adobe InDesign som är kopplade direkt till beställning av tryck.