Nyaljus ny w2p-leverantör till Colorama

175 butiker skapar och beställer trycksaker i Nyaljus system Flexprint och produktion och distribution sköts av Nyaljus. Systemet ska rullas ut under april.