Nya statliga tryckeriavtalet drar ut på tiden

Nuvarande avtal löpte ut redan i oktober och ett nytt tilldelningsbeslut planeras att fattas under januari 2012. Statliga upphandlingen utförs i år av Statens inköpscentral som ligger under Kammarkollegiet.