Ny rapport från PODi bevisar styrkan hos individanpassat tryck

Med över 500 case som bas bevisar man att svarsfrekvensen ökar med upp till fyra gånger. Men betonar att det är erbjudandet i sig som driver antalet svar – de kommer inte bara för att erbjudandet är personligt – det måste vara relevant också.