Ny ordförande i Ineko

Per Nyström är sedan början av november ny ordförande i Accent-ägda Ineko Group. Han har samma post i ÅR Packaging Group där Accent äger 34 procent enligt årsredovisningen 2014.