Ny i Heidelbergs svenska styrelse

Heidelberg har valt in Lars Lindberg (LinkedIn) i styrelsen för det svenska bolaget och enligt Bolagsverket tillträdde han som ledamot den 16 mars 2015. Lars är sedan 2011 ansvarig för den svenska marknaden.