Norske Skog stänger tidningspappersmaskin

150.000 ton minskas produktionen med i Skogn vilket man säger är ”nödvändigt för att skapa en bättre ballans mellan tillbud och efterfrågan”.