Norsk tidskrift går från nätet till tryck

Bok365.no, en norsk webbtidningen om litteratur, kom strax före jul ut med sitt första nummer av en tryckt tidning. Därmed är man en i en lång rad digitala tjänster som starar digitalt och går vidare med tryckta produkter. Förstaupplagan är på 15.000 exemplar och man planerar med sex nummer per år, enligt Mediamonitor.no.