New Wave Group släpper sin hållbarhetsrapport

Nu har NWG släppt sin hållbarhetsrapport för 2019 och arbetet går stadigt framåt.

I rapporten som du hittar i sin helhet här, nämner vd och koncernchefen Torsten Jansson bland annat att cirkularitet ska bli NWGs nästa fokusområde:

Nästa steg för oss i arbetet framåt är ett ökat fokus på cirkularitet och att utveckla produkter som exempelvis möjliggör återanvändning av materialet och där så lite som möjligt går till spillo när produkten är uttjänad.

Man har också fortsatt öka sitt utbud av produkter med ”hållbara attribut” och det finns cirka 70 fler produkter i respektive segment:

Bild: NWG.

Mindre transportutsläpp

Även transportutsläppen har man lyckats sänka på samtliga marknader, även om man flugit fler ton mellan Asien och Europa jämfört med förgående år.

Rapporten i sin helhet hittar du här.

Annons