Nedlagda V-tab Örebro avvecklas genom konkurs

I syfte att minska antalet legala enheter meddelar Stampen att man kommer att sätta V-tab Örebro, som stängdes 2015, i konkurs. (Källa: Stampen)