MRM-leverantören BrandMaker anställer strategiskt

Romek Jansen och Frans Riemersma är veteraner inom området kommer nu in i bolaget som är på väg att bli en global aktör.