Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade 31 procent

Siffrorna kommer från TU som också visar att för helåret 2014 ökade morgonpressens digitala annonsintäkter med drygt 28 procent jämfört med helåret 2013.