Momsåterbetalning utgör skattepliktig intäkt enligt ny dom i förvaltningsrätten

Det är förvaltningsrätten i Malmö som gett SKV rätt mot Exaktaprinting som enligt domen dels måste ta upp den återbetalade momsen som en skattepliktig intäkt samt att den ska beskattas det år återbetalning skedde och inte det år som varorna ursprungligen såldes. Hela domen finns här.