Molntjänster för 3 kronor per timme

Många i branschen säljer molnbaserade systemtjänster och debiterar kunderna en månadskostnad anpassad efter hur mycket tjänsten används. Trenden går mot att mäta användandet mer frekvent och kunden betalar enbart för den kapacitet som utnyttjas. Beslutsstödsföretaget Jaspersoft går nu över till timdebitering. Priset är drygt tre kronor per timme rapporterar Computer Sweden.