Michaela Pålsson efterträder Kristin Bernhardsson på Swedma

Michaela tar över projekt som Guldnyckeln. Hon kommer senast från Done och har även jobbat med både Guldägget och Guldlådan tidigare.