MGI Digital Printing Solutions får ny återförsäljare i Sverige

Lundbergs grafiska blir ny generalagent för den franska digitalpressleverantören MGI Digital Printing Solutions.