Medieinvesteringarna Q3: Valet bidrog till årets starkaste kvartal

Under det tredje kvartalet 2018 ökade medieinvestering i Sverige med 7,1 procent jämfört med det tredje kvartalet 2017 och uppgick därmed till knappt 9 miljarder kronor, skriver IRM i ett meddelande. Ökningen är något starkare än under det första halvåret men fortsatt under 2017 års nivå.