Massapriset över 1000 dollar

I veckan noterade FOEX, som mäter massapriserna, att dess barrmassaindex steg till 1002 dollar/ton. Man tror att toppen på 1010 dollar/ton nås under sommaren för att sedan vända ner igen.