”Marknadsavdelningar centraliseras och letar synergier”

Resumé skriver om att företagens samarbeten med byråer blir allt mer nordiska och att det ställer nya krav på samarbeten över gränserna. Detta påverkar självklart också de som jobbar med att leverera tjänster till både byråerna och företagen.