Manroland web och Goss går samman

Den nya verksamheten kommer att delägas av båda bolagen. Man nämner bland annat den geografiska spridningen som kompletterar varandra som en stark drivkraft bakom affären men även stora synergieffekter. (Källa: Pressmeddelande)