LTU krävs på skadestånd för direktupphandling av reklamtjänster

Konkurrensverket kräver att Luleå tekniska universitet ska betala upphandlingsskadeavgift på 100 000 kronor för otillåtna direktupphandlingar av reklamtjänster. Ansökan om upphandlingsskadeavgift har lämnats in till Förvaltningsrätten i Luleå.