LRF Media säger upp 35

Har tappat 8-9 procent av lösnummerförsäljningen och vd säger att ”Vi vill säkerställa fortsatt lönsamhet och ser inget trendbrott i lösnummerförsäljningen”.