LRF Media säger upp 14 på redaktionen i Stockholm

Personalstyrkan minskas med 35-40 personer om man räknar in vikarier, projektanställningar och ”naturliga avgångar”.