LRF Media registrerade ny historietidning

LRF har registrerat den ny titel Stockholms Historia hos PRV. Enligt utgivningsbeviset planerar man ge ut fyra nummer per år.