L’Oréal växer hos Nordkom

L’Oréal Paris är sedan tidigare kund till produktionsbyrån Done och nu ska även den digitala marknadsföringen skötas av Nordkom-koncernen. Digitalbyrå Ottoboni tar över ansvaret för den digitala strategin i Norden och huvudansvaret för L’Oréal digitala och sociala kanaler.