Lönestrid på Strålfors som vill anpassa ingångslönerna nedåt till nivån med kollektivavtalet

GS-facket har tagit frågan till central förhandling. Strålfors menar att man tidigare varit mer generösa men anpassar sig nu till kollektivavtalet.