Litografia Alfaprint tappar FSC-licens

Enligt fsc.org har man sedan den 23 maj sitt certifikat i så kallat ”suspended mode” vilket innebär att man har problem som måste åtgärdas och sedan kontrolleras i en revision för att man ska återfå rätten att märka trycksaker.