Linköpingsbyråerna Identx och Gnistra går samman

Identx förvärvar aktierna i Gnistra. Ett av de två Stockholmskontoren behålls och ska utvecklas.