Larsson Offset investerar i HP Indigo

Larsson Offsettryck kompletterar sin traditionella offsetmaskinpark med en HP Indigo 5600 och en C.P. Bourg Booklet Maker.