Kuvertteamet bytte ordförande

Kuvertteamet som ingår i Mayer-Kuvert bytte ordförande från Patrik Sjölin till Cecilie Mari Wikborg Bue som också är ordförande i Norska Lyche Konvolutt. Patrik Sjölin är fortsatt vd för både Kuvertteamet och Lyche Konvolutt.